کد تخفیف ۳۰ درصدی

منقضی شده

کد تخفیف ۳۰ درصدی اسنپ
برای رفتن به مراکز اهدای خون جهت یاری هموطنان غرب کشور
لیست مراکز اهدای خون استان هایی که اسنپ در آن فعالیت دارد در لینک مربوطه آورده شده است.

30% تخفیف ehda