کد تخفیف 50% چنگال در رشت

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف از سایت چنگال برای اولین سفارش غذا در شهر رشت می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کیند. سقف سفارشی که شامل تخفیف می شود 15 هزار تومان است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف RASHTK

کد تخفیف 50% چنگال در قزوین

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف برای سفارش اول غذا در قزوین از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده نمایید. سقف این تخفیف 7500 است. برای ورود به سایت چنگال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف QAZVINTK

کد تخفیف 20% فیلیمو

فیلیمو   هنر   انقضا 27 روز دیگر

برای دریافت 20% تخفیف برای خرید اشتراک فیلیمو می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید. برای ورود به سایت فیلیمو از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 31 تیر

20% تخفیف HAYOLA6

کد تخفیف 50% چنگال در تبریز

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای سفارش غذا در شهر تبریز از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و در اولین سفارش خود 50% تخفیف تا سقف سفارش 15 هزار تومان دریافت کنید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف TABRIZTK

کد تخفیف 20% چنگال

چنگال   سفارش غذا   انقضا 108 روز دیگر

برای سفارش غذا از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 20% تخفیف بگیرید. این کد برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است و محدودیت استفاده در سفارش اول را ندارد و برای تمام کاربران قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

20% تخفیف TKF20

کد تخفیف 50% چنگال در اردبیل

چنگال   سفارش غذا   انقضا 119 روز دیگر

برای اولین سفارش غذا در اردبیل می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 50% تخفیف بگیرید. این کد تخفیف برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 31 شهریور

50% تخفیف HIARDEBIL