کد تخفیف 39 هزار تومانی بیمه بدنه در بیمه بازار

بیمه بازار خدمات آنلاین   انقضا 124 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای خرید بیمه بدنه از بیمه بازار 39 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف برای خریدهای بیشتر از 600 هزار تومان قابل استفاده است. برای ورود به سایت بیمه بازار روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 بهمن

39,000 تومان اعتبار

کد تخفیف 30 هزار تومانی بیمه شخص ثالث در بیمه بازار

بیمه بازار خدمات آنلاین   انقضا 124 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای خرید بیمه شخص ثالث از بیمه بازار 30 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف برای خریدهای بیشتر از 600 هزار تومان قابل استفاده است. برای ورود به سایت بیمه بازار روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 بهمن

30,000 تومان اعتبار

کد تخفیف 15 هزار تومانی بیمه آتش سوزی و مسافرتی در بیمه بازار

بیمه بازار خدمات آنلاین   انقضا 124 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای خرید بیمه آتش سوزی و بیمه مسافرت از سایت بیمه بازار 15 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف برای خریدهای بیشتر از 100 هزار تومان قابل استفاده است. برای ورود به سایت بیمه بازار روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 بهمن

15,000 تومان اعتبار