کد تخفیف 30% سینما کورش

سینما کورش هنر   انقضا 45 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای خرید بلیط از سایت سینما کورش 30 درصد تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف تنها برای سانس های روز شنبه، یک شنبه، دوشنبه و چهارشنبه قابل استفاده است. برای ورود به سایت سینما کورش روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 مهر

30% تخفیف