کد تخفیف 40% پاکلین

پاکلین خدمات آنلاین   انقضا 5 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای سفارش اول از پاکلین 40 درصد تخفیف دریافت نمایید. سقف تخفیف 35 هزار تومان بوده و برای سفارش های بیشتر از 50 هزار تومان قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 5 مرداد

40% تخفیف

کد تخفیف 15 هزار تومانی پاکلین

پاکلین خدمات آنلاین   انقضا 2 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای سفارش اول از خشکشویی آنلاین پاکلین 15 هزار تومان تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف برای سفارش های بیشتر از 50 هزار تومان قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 31 تیر

15,000 تومان اعتبار

کد تخفیف 25% پاکلین

منقضی شده

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای ثبت سفارش در پاکلین، برای سفارش های بیشتر از 50 هزار تومان، 25 درصد تخفیف بگیرید. پس از ثبت سفارش در پاکلین و تایید سفارش لینک پرداخت برای شما ارسال می شود که کد تخفیف را می توانید در آن قسمت اعمال کنید.
مهلت استفاده: 13 تیر

25% تخفیف

کد تخفیف 25% پاکلین

منقضی شده

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای سفارش اول از سایت پاکلین 25% تخفیف دریافت کنید. برای استفاده از کد تخفیف پس از ثبت سفارش و تایید کارشناس لینک خرید برای شما ارسال می شود و می توانید کد تخفیف را در آن قسمت وارد کنید.
مهلت استفاده: 11 تیر

25% تخفیف