کد تخفیف 50% سایت چنگال

چنگال سفارش غذا   انقضا 5 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر برای سفارش اول از سایت چنگال 50 درصد تخفیف دریافت خواهید کرد. سقف این تخفیف 7500 تومان است. برای ورود به سایت چنگال روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 مهر

50% تخفیف