کد تخفیف 70% کلاس طور

کلاس طور آموزشی   انقضا 53 روز دیگر
ویژه

برای شرکت در دوره های کارگاه top secret photoshop ، نرم افزار after efect ، برنامه نویسی ios ، نرم افزار 3d max ، نرم افزار rhino در سایت کلاس طور از طریق لینک زیر وارد سایت کلاس طور شوید و با 70% تخفیف در دوره های زیر شرکت کنید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

70% تخفیف

کد تخفیف 15% آموزال

آموزال آموزشی   انقضا 30 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای تمام آموزش های سایت آموزال 15% تخفیف بیشتر تا سقف 50 هزار تومان دریافت کنید. برای ورود به سایت آموزشی آموزال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 31 مرداد

15% تخفیف

تخفیف 50% فرانش

فرانش آموزشی   انقضا 2 روز دیگر

برای استفاده از تمام آموزش های سایت فرانش می توانید از طریق لینک زیر وارد سایت فرانش شوید و بدون نیاز به استفاده از کد تخفیف با تخفیف 50 درصدی از تمام محتویات آموزشی سایت استفاده نمایید.
مهلت استفاده: 31 تیر

50% تخفیف