کد های تخفیف معتبر تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 50 درصدی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 5 هزارتومان
Code: dn109

کد های تخفیف معتبر تپ سی

منقضی شده

? تپ سی ؛ سامانه درخواست آنلاین تاکسی
کدتخفیف 30 درصدی

⚡️دانشگاه های تبریز، سهند و آذرشهر
⚡️شهر سوخاری خیابان حسنی ارومیه
⚡️نوتلالند خیابان دانشکده ارومیه
⚡️مهلت: نامشخص
tabriz-uni
urmia-kfc
nutellaurmia

کدهای تخفیف معتبر درخواست تاکسی آنلاین از اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کدهای تخفیف معتبر

⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد همه کدهای موجود را تست کنید.
⚡️امکان دارد کد برای بعضی از کاربران و در بعضی از شهرها کار نکند.
⚡️اکثرا برای 3 سفر تا 11 دی‌ماه

? کد تخفیف ۱۰ هزارتومانی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️هر کاربر یکبار استفاده
⚡️برای بعضی از کاربران
SNPiOS-L32LIL
? کد تخفیف ۱۰ درصدی
YLD-BBDFI
? کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی
snpios-wnuw2f
? کد تخفيف ۵۰ و ۳۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۷ و ۵ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های تهران
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

ST30N1
ST30N2
ST30N3
ST30N4
? کد تخفيف ۵۰ و ۲۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ تا ۲ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های مشهد
SMA50
SMA30
SMA20
? کد تخفيف ۵۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های اصفهان
SH50N1
SH50N2

50% تخفیف تا سقف 10,000 تومان مشاهده پیشنهاد

کد تخفیف ۵۰ درصدی اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کد تخفیف 50 درصدی

⚡️ویژه شهر تهران
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 7000 تومان
⚡️امکان استفاده تا 3 سفر بعدی
⚡️برای بعضی از کاربران
⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد هر 4 کد موجود را تست کنید.
⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید.
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف

کدها:
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

⚡️کدهای ۲۰ و ۳۰ درصدی
⚡️ویژه شهر مشهد
⚡️درصورتی که یکی از کدها کار نکرد کد دیگر را تست کنید.
SMA20
SMA30

50% تخفیف تا سقف 7,000 تومان مشاهده پیشنهاد

کد تخفیف ۶۰ درصدی سامانه حمل و نقل اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کد تخفیف 60 درصدی

⚡️ویژه درخواست موتور اسنپ
⚡️مهلت: نامشخص

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف

60% تخفیف mahisefat

کد های تخفیف تاکسی اینترنتی دینگ

منقضی شده

? دینگ ، تاکسی اینترنتی
کدهای تخفیف معتبر

?دریافت اعتبار 7000 تومانی
⚡️ویژه سفر اول
⚡️ویژه شهرهای تهران و کرج
⚡️کد را هنگام ثبت نام در قسمت
"کد معرف" وارد نمایید.
Code: copon
? کد تخفیف 4 هزارتومانی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️مهلت: تا 30 آذر 97
Code: yalda97

کدهای تخفیف معتبر اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کدهای تخفیف معتبر

⚡️نمایشگاه بین المللی همدان
⚡️نمایشگاه الکامپ قم
⚡️هایپراستار شعبه یزد
⚡️مهلت: نامشخص
hamedan-fair30
qom-elecomp
hyperstar

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف