کد تخفیف 40 درصدی اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد تخفیف 40 درصدی

⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️ویژه شهرهای اصفهان ، شیراز و ...
⚡️حداکثر تخفیف 4000 تومان

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

40% تخفیف تا سقف 4,000 تومان STLX40

کد تخفیف 25 درصدی اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد تخفیف 25 درصدی

⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️ویژه شهرهای اصفهان ، شیراز و ...
⚡️حداکثر تخفیف 2500 تومان


⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

25% تخفیف تا سقف 2,500 تومان STLX25

کدهای تخفیف 30 درصدی سامانه درخواست تاکسی تپ سی

منقضی شده

? تپ سی ؛ سامانه آنلاین درخواست تاکسی
کد تخفیف 30 درصدی

⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️ویژه دانشگاه های شهر مشهد
⚡️مهلت: نامشخص

دانشگاه فردوسی :
TAP30-FERDOWSIUNI
دانشگاه خیام:
TAP30-KHAYYAMUNI
دانشگاه سجاد:
TAP30-SADJADUNI
دانشگاه آزاد:
TAP30-AZADUNI