کد سفر رایگان سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد سفر رایگان

⚡️ویژه شهر سبزوار
Code: SalamS
⚡️ویژه شهر کاشان
Code: SalamK
⚡️ویژه شهر لرستان
Code: SalamL
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک موجود

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

کد سفر رایگان سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد سفر رایگان

⚡️ویژه شهرهای زنجان و سمنان
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک موجود

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

100% تخفیف Salam-SJ

کد سفر رایگان اسنپ برای شهرهای سنندج و کرمانشاه

منقضی شده

? اسنپ
کد سفر رایگان

⚡️ویژه شهرهای سنندج و کرمانشاه
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک موجود

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

100% تخفیف Salam-SK

کد سفر رایگان‌ سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد سفر رایگان

⚡️ویژه شهرهای لنگرود و بندرانزلی
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک زیر
bit.ly/Blog-LA

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف

100% تخفیف Salam-LA

کد تخفیف 20 درصدی سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کد تخفیف 20 درصدی

⚡️ویژه رفتن به پایگاه های انتقال خون
⚡️تا سقف تخفیف 2 هزار تومان
⚡️مهلت: تا‌پایان امروز 24 خرداد 97

?برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید.

20% تخفیف تا سقف 2,000 تومان snapp-WB