کدهای تخفیف سفارش آنلاین غذای چنگال

چنگال   سفارش غذا   انقضا 129 روز دیگر

با استفاده از کد زیر می توانید در اولین خرید از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان اعمال خواهد شد.
از این کد می توانید در سایت و اپلیکیشن چنگال استفاده کنید.
کد تخفیف: CPCD

با استفاده از کد زیر می توانید در خریدهای غیر اول از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 20 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان در اعمال خواهد شد.
این کوپن تخفیف محدودیت خرید اول را ندارد و در همه سفارش ها قابل استفاده است.
کد تخفیف: CP20

50% تخفیف تا سقف 7,500 تومان مشاهده پیشنهاد

کد تخفیف 50% چنگال در اردبیل

چنگال   سفارش غذا   انقضا 120 روز دیگر

برای اولین سفارش غذا در اردبیل می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 50% تخفیف بگیرید. این کد تخفیف برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 31 شهریور

50% تخفیف HIARDEBIL

کد تخفیف 50% چنگال در تهران

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف اولین سفارش غذا در شهر تهران از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده نمایید. سقف این تخفیف 7500 است. برای ورود به سایت چنگال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف TKHFFN

کد تخفیف 50% چنگال در رشت

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف از سایت چنگال برای اولین سفارش غذا در شهر رشت می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کیند. سقف سفارشی که شامل تخفیف می شود 15 هزار تومان است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف RASHTK

کد تخفیف 50% چنگال در قزوین

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف برای سفارش اول غذا در قزوین از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده نمایید. سقف این تخفیف 7500 است. برای ورود به سایت چنگال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف QAZVINTK

کد تخفیف 50% چنگال در تبریز

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای سفارش غذا در شهر تبریز از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و در اولین سفارش خود 50% تخفیف تا سقف سفارش 15 هزار تومان دریافت کنید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف TABRIZTK

کد تخفیف 20% چنگال

چنگال   سفارش غذا   انقضا 109 روز دیگر

برای سفارش غذا از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 20% تخفیف بگیرید. این کد برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است و محدودیت استفاده در سفارش اول را ندارد و برای تمام کاربران قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

20% تخفیف TKF20