کدهای تخفیف سفارش آنلاین غذای چنگال

چنگال سفارش غذا   انقضا 108 روز دیگر

با استفاده از کد زیر می توانید در اولین خرید از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان اعمال خواهد شد.
از این کد می توانید در سایت و اپلیکیشن چنگال استفاده کنید.
کد تخفیف: CPCD

با استفاده از کد زیر می توانید در خریدهای غیر اول از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 20 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان در اعمال خواهد شد.
این کوپن تخفیف محدودیت خرید اول را ندارد و در همه سفارش ها قابل استفاده است.
کد تخفیف: CP20

50% تخفیف تا سقف 7,500 تومان

کد تخفیف 50% چنگال در اردبیل

چنگال سفارش غذا   انقضا 94 روز دیگر

برای اولین سفارش غذا در اردبیل می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 50% تخفیف بگیرید. این کد تخفیف برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 31 شهریور

50% تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال در تهران

چنگال سفارش غذا   انقضا 83 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف اولین سفارش غذا در شهر تهران از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده نمایید. سقف این تخفیف 7500 است. برای ورود به سایت چنگال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال در کرمانشاه

چنگال سفارش غذا   انقضا 83 روز دیگر

برای دریافت 50% در سایت چنگال برای اولین سفارش غذا در شهر کرمانشاه می توانید از طریق لینک زیر وارد سایت چنگال شوید، و از کد تخفیف زیر استفاده کنید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال در رشت

چنگال سفارش غذا   انقضا 83 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف از سایت چنگال برای اولین سفارش غذا در شهر رشت می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کیند. سقف سفارشی که شامل تخفیف می شود 15 هزار تومان است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف

کد تخفیف 50% چنگال در قزوین

چنگال سفارش غذا   انقضا 83 روز دیگر

برای دریافت 50% تخفیف برای سفارش اول غذا در قزوین از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده نمایید. سقف این تخفیف 7500 است. برای ورود به سایت چنگال از طریق لینک زیر اقدام نمایید.
مهلت استفاده: 20 شهریور

50% تخفیف

کد تخفیف 20% چنگال

چنگال سفارش غذا   انقضا 83 روز دیگر

برای سفارش غذا از سایت چنگال می توانید از کد تخفیف زیر استفاده کنید و 20% تخفیف بگیرید. این کد برای سفارش های بیشتر از 15 هزار تومان قابل استفاده است و محدودیت استفاده در سفارش اول را ندارد و برای تمام کاربران قابل استفاده است.
مهلت استفاده: 20 شهریور

20% تخفیف