کدهای تخفیف معتبر درخواست تاکسی آنلاین از اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کدهای تخفیف معتبر

⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد همه کدهای موجود را تست کنید.
⚡️امکان دارد کد برای بعضی از کاربران و در بعضی از شهرها کار نکند.
⚡️اکثرا برای 3 سفر تا 11 دی‌ماه

? کد تخفیف ۱۰ هزارتومانی
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️هر کاربر یکبار استفاده
⚡️برای بعضی از کاربران
SNPiOS-L32LIL
? کد تخفیف ۱۰ درصدی
YLD-BBDFI
? کد تخفیف ۱۰ هزار تومانی
snpios-wnuw2f
? کد تخفيف ۵۰ و ۳۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۷ و ۵ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های تهران
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

ST30N1
ST30N2
ST30N3
ST30N4
? کد تخفيف ۵۰ و ۲۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ تا ۲ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های مشهد
SMA50
SMA30
SMA20
? کد تخفيف ۵۰ درصدی
⚡️حداکثر تخفیف ۴ هزار تومان
⚡️برخی اکانت‌های اصفهان
SH50N1
SH50N2

50% تخفیف تا سقف 10,000 تومان

دیدگاه‌ها

نوشته شده توسط

پشتیبانی

در 1397/10/06 18:19

ظاهرا به دلیل استفاده زیاد از کدها ، اسنپ بیشتر کدها رو غیر فعال کرده