دریافت شارژ 5 هزار تومانی تمامی اپراتورها از ماناپی

منقضی شده

? ماناپی ؛ خرید شارژ و پرداخت قبض
دریافت شارژ 5 هزار تومانی

⚡️برای تمامی اپراتورها
⚡️هر کارت بانکی یکبار
⚡️ماناپی را نصب کرده و تراکنشی با
کد هدیه موجود انجام دهید.
⚡️دریافت هدیه : جایزه ها -> جوایز من

5,000 تومان اعتبار