دریافت 50 هزار تومان تخفیف تاچ سی

منقضی شده

? تاچ سی ؛ تاکسی آنلاین
دریافت 50 هزار تومان تخفیف

⚡️در مشهد، یزد، اهواز، بیرجند، گرگان، نیشابور رایگان سفر کنید و در سفرهای بعدی 50 هزار تومان اعتبار دریافت کنید.
⚡️کدهای سفر رایگان برای اولین سفر
مشهد:  NOROOZ97
یزد: NOROOZ97-YZD
اهواز: NOROOZ97-AHV
بیرجند: NOROOZ97-BRJ
گرگان: NOROOZ97-GOR
نیشابور: NOROOZ97-NYR

⚡️ پس از سفر اول با کد‌های فوق کد اعتبار 50 هزار تومانی برای 25 سفر آینده شما (هر سفر 2 هزار تومان- هر روز حداکثر 2 بار استفاده) پیامک می شود.
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک موجود

50,000 تومان اعتبار مشاهده پیشنهاد