کدهای تخفیف معتبر سفارش غذای ریحون

منقضی شده

کد تخفیف ۲۵ درصدی سفارش غذای ریحون با استفاده از کد موجود
مهلت استفاده از این کوپن تا ۲۳ امشب ۱۲ اردیبهشت بوده و حداقل سفارش ۵۰ هزارتومان می باشد

code: RHN-KKB

کد تخفیف ۵ هزارتومانی سفارش غذای ریحون با استفاده از کد موجود
این کوپن تخفیف مخصوص سفارش اول است.
پس از هربار سفارش غذا از ریحون می توانید فود یا پوچ بازی کنید و کد تخفیف و غذای رایگان بگیرید.

Code: REF135631H6BV
Website: goo.gl/qG9NPR