کدهای تخفیف معتبر سفارش غذای چنگال

منقضی شده

با استفاده از کد زیر می توانید در اولین خرید از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان در وبسایت چنگال اعمال خواهد شد.
کد تخفیف: CPCD

با استفاده از کد زیر می توانید در اولین خرید از اپلیکشن آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 20 هزار تومان در وبسایت چنگال اعمال خواهد شد.
کد تخفیف: MCHT

50% تخفیف تا سقف 10,000 تومان