کدهای تخفیف ۳۰ درصدی تاکسی آنلاین اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کدهای تخفیف ۳۰ درصدی

ممکن است کدها در بعضی از شهرها و برای بعضی از کاربران کار نکند.
در صورتی که یکی از کدها کار نکرد ، همه کدهای موجود را تست کنید.
تا سقف استفاده ۵،۰۰۰ تومان
قابل استفاده در ۳ سفر
مهلت: تا ۳ بهمن ۹۷

ED30J1
ED30J2
ED30J3

کد تخفیف 30 درصدی تا 5000 تومان ویژه شهر مشهد
MD30J1
MD30J2
MD30J3

30% تخفیف تا سقف 5,000 تومان مشاهده پیشنهاد