کدهای تخفیف ۵ هزارتومانی اسنپ

اسنپ   تاکسی اینترنتی   انقضا 1 روز دیگر

کد های تخفیف ۵ هزارتومانی سامانه حمل و نقل اسنپ
این کوپن های تخفیف مخصوص نور،مرند،مراغه،بهشهر و قوچان بوده و مهلت آن نامشخص می باشد

HI-NB نور و بهشهر
HI-GH قوچان
HI-MM مرند و مراغه

5,000 تومان اعتبار مشاهده پیشنهاد