کد تخفیف ۳۰ درصدی تاکسی آنلاین اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد تخفیف ۳۰ درصدی

ممکن است کد در بعضی از شهرها و برای بعضی از کاربران کار نکند.
در صورتی که یکی از کدها کار نکرد ، همه کدهای موجود را تست کنید.
تا سقف استفاده ۵،۰۰۰ تومان
قابل استفاده در ۳ سفر
مهلت: تا ۲ بهمن ۹۷

TD30J1
TD30J2
TD30J3
TD30J4
TD30J5
TD30J6
TD30J7
TD30J8
TD30J9

30% تخفیف تا سقف 5,000 تومان مشاهده پیشنهاد