کد تخفیف ۵۰ درصدی اسنپ

منقضی شده

? اسنپ ، سامانه حمل و نقل هوشمند
کد تخفیف 50 درصدی

⚡️ویژه شهر تهران
⚡️بدون محدودیت سفر اول
⚡️تا سقف تخفیف 7000 تومان
⚡️امکان استفاده تا 3 سفر بعدی
⚡️برای بعضی از کاربران
⚡️در صورتی که یکی از کدها کار نکرد هر 4 کد موجود را تست کنید.
⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
موجود ثبت نام کنید.
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف

کدها:
ST50N1
ST50N2
ST50N3
ST50N4

⚡️کدهای ۲۰ و ۳۰ درصدی
⚡️ویژه شهر مشهد
⚡️درصورتی که یکی از کدها کار نکرد کد دیگر را تست کنید.
SMA20
SMA30

50% تخفیف تا سقف 7,000 تومان