کد تخفیف 20% سینماتیکت

سینما تیکت هنر   انقضا 29 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای خرید اول از سایت سینماتیکت 20 درصد تخفیف دریافت نمایید. سقف این تخفیف 3 هزار تومان است. برای ورود به سینماتیکت روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 12 مهر

20% تخفیف