کد تخفیف 50% چنگال

چنگال سفارش غذا   انقضا 4 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای سفارش اول از سامانه سفارش آنلاین غذا چنگال 50% تخفیف دریافت نمایید. سقف این تخفیف 7500 است.
برای ورود به سایت چنگال روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 مهر

50% تخفیف