کد تخفیف 6500 تومانی ریحون

ریحون سفارش غذا   انقضا 7 روز دیگر

با استفاده از کد تخفیف زیر می توانید برای سفارش اول از ریحون 6500 تومان تخفیف دریافت نمایید. این تخفیف برای خریدهای بیشتر از 10 هزار تومان قابل استفاده است. برای ورود به سایت ریحون روی گزینه مشاهده پیشنهاد کلیک نمایید.
مهلت استفاده: 30 مهر

6,500 تومان اعتبار