کد سفر رایگان سامانه حمل و نقل هوشمند اسنپ

منقضی شده

? اسنپ
کد سفر رایگان

⚡️ویژه شهرهای زنجان و سمنان
⚡️اطلاعات بیشتر از لینک موجود

⚡️برای دریافت اعتبار 8 هزار تومانی
ویژه سفر اول نیز می توانید از لینک
زیر ثبت نام کنید
⚡️امکان استفاده همزمان از اعتبار و
کد تخفیف
goo.gl/C9NxFs

100% تخفیف Salam-SJ