20 هزار تومان تخفیف اولین خرید از سوپرمارکت دیجی کالا

دیجی کالا برای اولین خرید شما از سوپر مارکت، کد تخفیف به ارزش 20 هزار تومان در خریدهای بیش از 100 هزار تومان در نظر گرفته است.
در سوپرمارکت اینترنتی دیجی کالا با اطمینان از کیفیت و قیمت کالا خرید نموده و در زمان و هزینه های خود صرفه جویی نمایید.
خرید اولی ها، جهت بهره مندی از این فرصت ویژه، کد تخفیف را کپی نموده و روی "مشاهده پیشنهاد" کلیک کنید.
مهلت استفاده تا 30 مردادماه

20,000 تومان اعتبار