کد تخفیف 40 درصدی چنگال

منقضی شده

? چنگال ؛ سامانه آنلاین سفارش غذا
کد تخفیف 40 درصدی

⚡️بدون محدودیت سفارش اول
⚡️تا سقف خرید 20 هزار تومان
⚡️مهلت: تا ساعت 16 امروز
26 فروردین 97

40% تخفیف تا سقف 8,000 تومان FUNDAY

کد تخفیف 30 درصدی چنگال

منقضی شده

? چنگال ؛ سامانه آنلاین سفارش غذا
کد تخفیف 30 درصدی

⚡️بدون محدودیت سفارش اول
⚡️تا سقف خرید 20 هزار تومان
⚡️مهلت : تا پایان امروز 8 فروردین 97

⚡️تخفیف 50 درصدی ویژه سفارش اول
⚡️تا سقف خرید 20 هزار تومان
Code: CoponCode

30% تخفیف تا سقف 6,000 تومان 4SHANBE

کد تخفیف 20 درصدی چنگال

منقضی شده

? چنگال ، سامانه آنلاین سفارش غذا
کد تخفیف 20 درصدی

⚡️ویژه صبحانه
⚡️بدون محدودیت سفارش اول
⚡️تا سقف خرید 30 هزار تومان
⚡️معتبر تا ساعت 10 صبح امروز 14 اسفند 96

20% تخفیف تا سقف 6,000 تومان SOBHANE