کدهای تخفیف سفارش آنلاین غذای چنگال

چنگال   سفارش غذا   انقضا 172 روز دیگر

با استفاده از کد زیر می توانید در اولین خرید از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 50 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان اعمال خواهد شد.
از این کد می توانید در سایت و اپلیکیشن چنگال استفاده کنید.
کد تخفیف: CPCD

با استفاده از کد زیر می توانید در خریدهای غیر اول از سامانه آنلاین سفارش غذای چنگال 20 درصد تخفیف بگیرید.
این کد تا سقف خرید 15 هزار تومان در اعمال خواهد شد.
این کوپن تخفیف محدودیت خرید اول را ندارد و در همه سفارش ها قابل استفاده است.
کد تخفیف: CP20

50% تخفیف تا سقف 7,500 تومان مشاهده پیشنهاد

کد های تخفیف ۱۰ هزارتومانی و ۳۰ درصدی اسنپ

اسنپ   تاکسی اینترنتی   انقضا 2 روز دیگر

کد تخفیف ۱۰ هزارتومانی سامانه حمل و نقل اسنپ
مهلت استفاده از این کوپن تخفیف تا ۲۹ اردیبهشت و از ساعت ۹ تا ۱۹ می باشد
code: Ramezan-13

کد تخفیف ۳۰ درصدی سامانه حمل و نقل اسنپ
مهلت استفاده از این کوپن تخفیف تا ۲۹ اردیبهشت و از ساعت ۹ تا ۱۹ می باشد
code: Ramezan-32

کدهای تخفیف ۵ هزارتومانی اسنپ

اسنپ   تاکسی اینترنتی   انقضا 2 روز دیگر

کد های تخفیف ۵ هزارتومانی سامانه حمل و نقل اسنپ
این کوپن های تخفیف مخصوص نور،مرند،مراغه،بهشهر و قوچان بوده و مهلت آن نامشخص می باشد

HI-NB نور و بهشهر
HI-GH قوچان
HI-MM مرند و مراغه

5,000 تومان اعتبار مشاهده پیشنهاد